Novinky

Výzva č. NPO 1/2022 - avízo výzvy

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

Komponenta 2.2.2 Rekonstrukce veřejného osvětlení

Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Dotace je také určena na přípravu kabeláže pro dobíjecí body (EV ready) dle podmínek výzvy.

Výše dotace činí 30 Kč na 1 ušetřenou KWh.

Typ žadateleZpůsobilých nákladůMax. výše podpory
Obec nad 10 000 obyv. a společnost 100% vlastněná obcí 100 % 10 000 000  Kč
Obec do 10 000 obyv. včetně a společnost 100% vlastněná obcí 100 % 4 000 000  Kč
Stav výzvy Připravena
Datum zveřejnění: 12.10.2021
Začátek podávání žádostí: "bude upřesněno"
Ukončení podávání žádostí: 30.6.2023
Celková alokace 1 725 000 000 Kč

https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022-rekonstrukce-verejneho-osvetleni